SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

For MC-IMPORTEN.dk vedrørende salg af varer på Internettet

Juli 2017

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse på ethvert salg fra MC-Importen. Betingelserne anses for aftalt med bindende virkning mellem MC-Importen og forbrugeren ved forbrugerens klik på "accept-knappen" på MC-Importens hjemmeside.

1.2 Fravigelse af nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser forudsætter skriftlig aftale mellem MC-Importen.dk og forbrugeren.

1.3 Hvor ikke andet er fastsat i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder købelovens regler og reglerne om fjernsalg i forbrugeraftaleloven anvendelse.

2. Priser

2.1 Alle priser, der opgives af MC-importen, er kontant og i DKK samt eksklusiv forsendelsesomkostninger til forbrugeren.

2.2 Forsendelsesomkostningerne fremgår af MC-Importens hjemmeside. Forsendelsesomkostningerne i forbindelse med forbrugerens ordre fremgår desuden af den opgørelse, som forbrugeren skal godkende i forbindelse med afgivelse af ordren, og opkræves hos forbrugeren sammen med opkrævning af købesummen for varen.

2.3 De af MC-Importen opgivne priser er inkl. moms samt andre skatter og afgifter, der måtte påhvile varer af den pågældende art.

3. Betaling

3.1 Betaling kan erlægges kontant ved brug af forbrugerens Dankort/kredit kort på MC-Importen.dk hjemmeside. Ved anvendelse af Dankort/kreditkort sker betalingen gennem PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service). Der foregår her en reservation af beløbet umiddelbart efter at MC-Importen.dk har modtaget en ordre fra forbrugeren. Overførsel af betaling sker imidlertid først i forbindelse med afsendelse af de bestilte varer fra MC-Importen.dk til forbrugeren. Det overførte beløb vil i tilfælde af delleverancer kun omfatte værdien af de afsendte varer og ikke hele ordrebeløbet.

3.2 Endelig aftale mellem forbrugeren og MC-Importen.dk anses for indgået, når forbrugeren har modtaget MC-Importen.dk ordrebekræftelse. MC-Importen.dk fremsender snarest efter modtagelsen af forbrugerens ordre en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om forbrugerens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringstid, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Desuden oplyses forbrugeren om fortrydelsesretten i forbindelse med købet.
Alle aftaler indgås på dansk jfr. E-handelslovens § 10 stk. 1 nr. 4.
Det er ikke muligt at tilgå aftalen efterfølgende via denne webside. Hvis forbrugeren ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af købsaftalen pr. e-mail kan den bestilles via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


4. Levering og leveringstid

4.1 Levering anses for sket, når varen er kommet frem til forbrugeren.

4.2 Levering sker kun til danske adresser med undtagelse af Grønland og Færøerne.

4.3 Ved enhver bestilling bestræber MC-Importen.dk sig for at levere det bestilte hos forbrugeren indenfor den leveringstid, der fremgår af varebeskrivelserne på MC-Importen.dk hjemmeside. Såfremt forbrugeren bestiller varer med forskellig leveringstid, vil ordrens leveringstid være bestemt af den længste leveringstid blandt de beordrede varer. Såfremt forbrugeren ønsker hurtigere levering af en del af varerne kan dette ske ved at afgive flere indkøbsordrer, hvilket dog vil påføre forbrugeren yderligere forsendelsesomkostninger. MC-Importen.dk forbeholder sig retten til at foretage delleverancer, hvilket sker uden ekstra ekspeditionsomkostninger for forbrugeren.

5. Ansvar for mangler

5.1 Såfremt den leverede vare lider af en mangel, er MC-Importen.dk forpligtet og berettiget til at afhjælpe sådan mangel ved at foretage reparation eller omlevering af en anden tilsvarende vare. Forbrugeren er berettiget til at vælge, om forbrugeren ønsker, at der skal ske reparation eller omlevering.

5.2 MC-Importen.dk er dog ikke forpligtet til at foretage reparation eller omlevering, såfremt dette er umuligt eller vil påføre MC-Importen uforholdsmæssige omkostninger. I så fald er forbrugeren berettiget til at kræve (i) et passende afslag i købesummen eller (ii) ophævelse af købet, såfremt manglen ikke er uvæsentlig.

5.3 Såfremt forbrugeren ønsker reparation af varen, foretager MC-Importen.dk denne inden rimelig tid efter, at MC-Importen.dk har modtaget varen retur fra forbrugeren. Såfremt forbrugeren ønsker omlevering, foretager MC-Importen.dk denne inden rimelig tid efter modtagelse af forbrugerens reklamation.

5.4 Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og skal indeholde en redegørelse for fejlen. Såfremt forbrugeren selv har forsøgt at udbedre manglen, fortaber forbrugeren sine reklamationsbeføjelser, herunder retten til at modtage afhjælpning eller ombytning og kan i så fald ikke gøre noget krav gældende over for MC-Importen.dk.

5.5 Har forbrugeren ikke inden to år efter forbrugerens modtagelse af varen reklameret overfor MC-Importen.dk for manglen, kan forbrugeren ikke gøre manglen gældende overfor MC-Importen, medmindre det fremgår af varebeskrivelserne på MC-Importens.dk hjemmeside, at der er givet en længere garanti. Endvidere fortaber forbrugeren retten til at gøre manglen gældende, såfremt forbrugeren ikke har reklameret overfor MC-Importen.dk inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglen.

5.6 I tilfælde af fejlleverance, hvorved forstås at forbrugeren modtager anden vare eller kvantum end specificeret i ordrebekræftelsen fra MC-Importen.dk til forbrugeren, er forbrugeren berettiget til at returnere de fejlleverede varer for MC-Importen.dk regning og kræve tilbagebetaling af den fulde købesum for de fejlleverede varer eller at kræve en erstatningsleverance modsvarende værdien af de fejlleverede varer. Disse rettigheder for forbrugeren forudsætter, at forbrugeren skriftligt (f.eks. pr. e-mail) meddeler dette til MC-Importen.dk.

5.7 Bliver det klart for MC-Importen.dk, at der ikke kan leveres til rette tid, eller må det anses for sand-synligt, at forsinkelse vil indtræde, skal MC-Importen.dk uden ugrundet ophold give forbrugeren skriftlig (f.eks. ved e-mail) eller telefonisk meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted.

6. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

6.1 MC-Importen.dk er ansvarlig for produktansvar efter de almindelige regler i dansk ret.

7. Ansvar

7.1 MC-Importen.dk påtager sig intet ansvar overfor forbrugeren, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. MC-Importen kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab som tab eller beskadigelse af data.

8. Fortrydelsesret

8.1 Fortryder forbrugeren sit køb, giver MC-Importen.dk fuld returret i 14 dage efter kunden har modtaget varen. Denne fortrydelsesret forudsætter, at varen i forsvarlig emballage indleveres på posthuset til forsendelse til MC-Importen.dk adresse senest 14 (fjorten) dage efter forbrugerens modtagelse af varen, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da den blev modtaget af forbrugeren. Købet kan også fortrydes ved at nægte at modtage varen eller ved at møde op på MC-Importen.dk adresse og fortryde købet der. Der skal medsendes oplysninger, der gør MC-Importen.dk i stand til at identificere, hvem den pågældende Forbruger er (f.eks. ved kopi af ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation).

8.2 Har forbrugeren taget varen i brug, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende, såfremt det efter varens art har været åbenbart for forbrugeren, at brugen medfører en formindskelse af varens værdi.

8.3 Forbrugeren afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.

8.4 Det beløb, som forbrugeren har betalt for den pågældende vare, vil blive tilbagebetalt når MC-Importen.dk har haft mulighed for at undersøge om varen lever op til betingelserne for at kunne fortryde købet.

9. Ugyldighed

9.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

10. Tvistløsning og lovvalg

10.1 Tvistigheder vedrørende handler omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres ved retten på det sted, hvor forbrugeren har sin folkeregisteradresse.

10.2 Nærværende betingelser samt Forbrugers og MC-Importens.dk samhandelsforhold generelt er underlagt dansk ret med undtagelse af danske lovvalgsregler. Meddelelser afgivet af forbrugeren overfor MC-Importen.dk betragtes som afgivet i Danmark, uanset hvor disse måtte være afgivet.

11 Persondatapolitik
Personoplysninger registreres hos MC-Importen.dk og opbevares på krypterede servere ved InterRepro A/S, hvorefter oplysninger slettes.

Registrerede betalingsoplysninger opbevares krypteret på følgende måde:
Der indsamles kun de nødvendige oplysninger til levering:
navn, adresse, postnummer, e-mailadresse og evt. telefonnummer samt at der er anvendt Dankort til betaling.
Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysninger transmitteres i ukrypteret form.
Som registreret har forbrugeren altid mulighed for indsigt og for at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På mc-Importen.dk anvender vi cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Cookies bruges på til at skabe øget brugervenlighed og at huske hvilke produkter der opbevares i indkøbskurven, når du handler på websitet.

Logstatistik
Logstatistik bruges på mc-Importen.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. På mc-importen.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

12 Forbehold
Vi tager forbehold for ændring i billedemateriale, trykfejl i priser og varetekster, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

Sikker handel på Mc-Importen.dk

Se din browserlinie øverst :-)
Husk vi sender Gratis i Danmark ved køb over 500kr. 

JMP BATTERI PULS-LADER 12V 1A/4A INKL. TILBEHØR TIL VINTEROPBEVARING
Varenummer 609.24.98
Pris: 466,83 kr.
OIL 10W40 4-STROKE 4L MOTUL 300V SYNTHETIC
Varenummer 714.00.66
Pris: 786,20 kr.
MOTUL OLIE 10W-40 4L MOTUL 5100 SEMI-SYNTETISK
Varenummer 714.00.85
Pris: 484,70 kr.
MOTUL OLIE 10W-50 4 L MOTUL 5100 SEMI SYNTETISK
Varenummer 714.00.87
Pris: 484,70 kr.
MOTUL OLIE 20W50 2L CLASSIC MINERALSK
Varenummer 714.01.13
Pris: 233,30 kr.
OIL 50W 2L MOTUL CLASSIC MINERAL
Varenummer 714.01.16
Pris: 247,10 kr.
FOAM AIR FILTER OIL SPRAY 400ML
Varenummer 714.01.28
Pris: 125,70 kr.
ENGINE CLEANER ADDITIVE 200ML
Varenummer 714.01.56
Pris: 207,10 kr.
BRAKE FLUID DOT4 0.5L
Varenummer 714.01.96
Pris: 163,20 kr.
FORK OIL 10W 1L MOTUL SEMI-SYNTH MED 7140159
Varenummer 714.02.63
Pris: 155,80 kr.
COOLANT 1L MOTUL MOTOCOOL 7140185
Varenummer 714.02.70
Pris: 87,30 kr.
GEAR OIL 75W140 1L MOTUL SYN GEAR COMPETITION
Varenummer 714.03.01
Pris: 244,70 kr.
 
Til top